Vejledning fra DKF

Covid 19 retningslinjer for indedørstræning.

Dansk Kendo Forbund udkommer hermed med COVID19 retningslinjer for indendørstræning.

Forudsætningen for at genoptage aktivitet er, at den lokale forening har sikret, at
rammerne er på plads, inden aktiviteterne sættes i gang.
For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne nedenfor ikke
tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig
lovgivning er gældende.
Vi har alle stadig et fælles ansvar for, at spredningen af corona-smitte fortsat kan holdes
under kontrol, og for at vi kan dyrke kendo forsvarligt.
Kulturministeriets retningslinjer kan i deres fulde længde læses her.

https://kum.dk/covid-19/genaabning-af-kulturlivet/


Retningslinjer fra DKF ift. indendørs aktiviteter

Kendo kan dyrkes indendørs, hvis de generelle sundhedsmæssige retningslinjer,
afstandskrav og forsamlingsforbud efterleves på forsvarlig vis.
Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i
prioriteret rækkefølge:

 1. Isolation af personer med symptomer.
 2. Hygiejne med fokus på hoste-etikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
 3. Kontakt reduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

Dette betyder at man ikke møder til træning med symptomer på eller ved mistanke om, at
være smittet med coronavirus, og at man ved fremmøde udviser en adfærd, der generelt
er i overensstemmelse med ovenstående og herudover overholder følgende:

 • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres (per 8. juni 50 personer).
 • Antallet af aktive i træningslokalerne begrænses, så de generelle regler om afstand
  overholdes. Det sikres, at antallet af aktive i lokalerne reguleres således, at der
  maksimalt er en udøver pr 4 m2.
 • Det anbefales at man har en fast makker under så store dele af træningen som
  muligt.
 • Til øvelser hvor træning med fast makker ikke er muligt anbefales det at der
  arbejdes i grupper på op til maksimalt 6 personer.
 • Der skal være 2 meter mellem hvert udøvende makkerpar/gruppe.
 • Under pauser holder man afstand i overensstemmelse med gældende regler om
  afstand.
 • Udøverne medbringer som normalt eget udstyr. Dette rengøres før og mellem hver
  træning.
 • Ved ankomst vil træneren have planlagt makkerpar/grupper og man bør placere sig
  i henhold til dette hurtigst muligt.
 • Man opfordres til at møde så omklædt op som muligt. Omklædning i
  omklædningsrummene holdes på et minimum.
 • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er
  mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter
  eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.
 • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
 • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller
  muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
 • Der bør sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene.

Konkrete anbefalinger angående træningsstruktur

 • Hovedparten af en ordinær træning indeholder øvelser, der ikke kræver kiai eller
  nærhed mellem deltagerne.
 • Trænes der uden hjelmmonteret plastskærm*, kan man udelukkende træne øvelser der ikke kræver kiai og ikke ender med sammenstød.
 • Anvendes der hjelmmonteret plastskærm*, kan der trænes egentlig
  frikamp eller øvelser med sammenstød og/eller kiai - Denne del af træningen skal
  begrænses således at den placeres til sidst i træningsforløbets og følger
  nedenstående retningslinjer:
  • Der skal være et vist behov for at lave fuld sparring ift. kendoka, som forbereder til gradueringer, turneringer eller lignede. Der skal således være et træningsmessigt formål, der ikke kan opnås på anden måde og:


   Deltagerne i disse øvelser former faste hold over sæsonen, så man kun har tæt kontakt med 2-3 personer på denne måde.

   Deltagerne afstår enten fra at bruge kiai, eller anvender hjelmmonteret plastskærm.

 • Deltagere der er utrygge ved nærhed selv uden kiai, med plastskærm etc. (pga svækket helbred eller andet), bør tilbydes mulighed for udelukkende at deltage i de første dele af træningen. DKF opfordrer herudover i disse tilfælde til, at der i fællesskab finde saglige og tilpassede løsninger.
 • Alle kendoka har et ansvar for at vurdere eget helbred ift forsvarlig deltagelse.
 • Alle trænere/instruktører har et ansvar for at orientere sig i gældende regler fra
  offentlige myndigheder, og anbefalinger fra DKF.


*Der henvises til plastskærme der indsættes i hjelmen, og som skærmer foran
munden. “Fullface” plastskærme kan også anvendes, men “mundskærmen” er den
foreskrevne minimum, når der henføres til plastskærme.


En opfordring til almen opmærksomhed og hensyn.

Mens det anbefales at begrænse nærhed og kiai, må det også indses, at:
- kiai for mange kendoka er så indøvet, at det spontant vil optræde.
- korrekt vejrtrækning selv uden kiai indebærer kraftfuld udånding under udfald.
- øjeblikke af nærhed vil i praksis optræde under træning af vanvare eller vane.
Det er frem for alt vigtigt at alle deltagere, trænere og andre ansvarlige udviser almen
hensynsfuldhed, og vedvarende holder sig orienterede i anbefalinger til forsvarlig træning,
og vedvarende tænker over, hvordan træningen i egen klub, kan optimeres til at være
"mest kendo og mindst smitterisiko".

JENS MØLLGAARD JULY 23, 2020